Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Školní družina

Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy Radějov, příspěvkové organizace, okres Hodonín.
Je umístěna v prostorách nad tělocvičnou, vchod do ŠD je v meziposchodí budovy ZŠ.
Je naplňována do výše 25 žáků.
Využívá pro svou činnost místnost ŠD, tělocvičnu i školní zahradu.
Ve školní družině pracuje paní vychovatelka Jana Kuníková a Bc. Dita Tolarová.

Více informací na stránkách: https://www.zsradejov.cz/skolni-druzina

                                                https://www.instagram.com/skolni_druzina_radejov/

Partneři