Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Školní jídelna

Školní kuchyně vaří  pro děti, žáky i zaměstnance školy.

Vedoucí kuchařka: Jana Svejkovská

Kuchařka: Karolína Zubatá

Kontakt: kuchyně 725 035 719

Partneři