Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Úřední deska

Školní rok 2023/2024

Zástupce statutárního orgánu - Mgr. Petra Jamná

ZÁKLADNÍ ŠKOLA: málotřídní škola s kapacitou 60 žáků.

Celkem se v základní škole vzdělává 40 žáků.

I. třída (1. ročník) 7 žáků –  třídní učitelka Mgr. Petra Jamná

II. třída (2. a 3. ročník) 18 žáků –  třídní učitelka Mgr. Ing. Andrea Nováková

III. třída (4. a 5. ročník) 16 žáků –  třídní učitelka Denisa Patinková

Pedagogický sbor:

učitelky - Mgr. Petra Jamná, Mgr. Ing. Andrea Nováková, Denisa Patinková, Jana Kuníková

asistent pedagoga: Bc. Dita Tolarová

školní asistent - Lenka Vavříková
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: kapacita 25 žáků.

vychovatelky - Jana Kuníková, Bc. Dita Tolarová

tel.: 727 876 068

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA: jednotřídní mateřská škola s  kapacitou 24 dětí.

Celkem se v mateřské škole vzdělává 28 dětí.

Pedagogický sbor:

učitelky - Ludmila Obrtlíková,  Michaela Bačíková

asistentka pedagoga - Gabriela Winklerová

tel.: 725 035 721

E-mail: ms.radejov@seznam.cz

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA:

vedoucí kuchařka - Jana Svejkovská

kuchařka - Karolína Zubatá

tel.: 725 035 719

 

Kancelář: účetní Irena Hazuzová

tel.: 725 035 722

 

Uklízečka: Jana Kadleczová

 

Adresa školy:

Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Radějov č.1

Radějov

696 67

E-mail: zs.radejov@centrum.cz

IČO: 75023091

číslo účtu školy: 86-2425410207/0100

číslo ID datové schránky: 8dbmp69

Red IZO: 600115682

 

Školní poradenské pracoviště:

Výchovný poradce - Mgr. Petra Jamná

Preventista - Mgr. Ing. Andrea Nováková

Pedagog - Denisa Patinková

Konzultační hodiny pracovníků ŠPP ve školním roce 2023/2024  jsou stanoveny jednotně na úterý od 14:00 do 15:00 hodin.  
V naléhavém případě lze domluvit individuální konzultace.
 

Kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu: 

  • Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín   www.ppp-hodonin.eu, tel.: 518 606 411, fax: 518 606 421, e-mail: ppp.hodonin@ho.orgman.cz    
  • pracoviště Veselí nad Moravou Kollárova 1660, 698 01 Veselí nad Moravou, tel.: 518 324 112, 518 326 177

Dětské krizové centrum: www.ditekrize.cz/prevence.

SRPŠ:

Název: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Radějov, z. s.
Adresa: Radějov 1, 696 67 Radějov
IČ: 653 41 236

Předseda: Jitka Lekešová

Pokladník: Tereza Matyášová

Aktuality

Partneři