Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Pěšky do školy

18.09.2023 Petra Jamná

V týdnu od 18. 9. do 22. 9. 2023 se naše škola zapojí do celorepublikového projektu "Pěšky do školy". Cílem této kampaně je motivovat žáky a jejich rodiče k pěší dopravě a podpořit tak nejen snížení počtu automobilů před školou, ale hlavně zdravý způsob života.


V rámci tohoto týdne budou probíhat nejen "Pěší dny", ale i doprovodné aktivity, které doplní znalosti žáků z dopravní výchovy a podpoří díky sdílení zkušeností také pozitivní vztahy mezi nimi. Každý si vytvoří svou mapu cesty do školy, na společné mapě pak zkusíme zaznamenat, kdo odkud do školy přichází, starší žáci navštíví dopravní hřiště, společně se projdeme do Skanzenu ve Strážnici, budeme pracovat s pracovními listy na téma "Moje cesta do školy", vyzkoušíme si znalost dopravních značek, vyzdobíme školu mapami a obrázky na téma "Cesta do školy", atd. V každé třídě budeme zaznamenávat naše úspěchy v tom, jak se nám daří využívat možnosti chodit do školy pěšky, jet na kole či koloběžce či se dopravovat do školy jiným způsobem. V pátek proběhne při společné "zdravé svačině" vyhodnocení celé akce v naší škole. Více se o celé kampani můžete dozvědět na webových stránkách peskymestem.cz a fotografie z průběhu celé akce najdete na stránkách školy. Děkujeme za vaši podporu při "Pěších dnech."

Autor: Bc. Dita Tolarová

 

Partneři