Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Návštěva knihovny

16.05.2024 Petra Jamná

Třeťáci navštívili místní knihovnu. V knihovně děti mile přivítala paní knihovnice  Matoušková.


Děti se dozvěděly, jaké druhy knih zde najdou a jak jsou v knihovně řazené. Také jim vysvětlila, jak si mohou knihy vypůjčit. Děti měly čas na  prohlížení knih v dětském oddělení knihovny, kde objevily spoustu krásně ilustrovaných knih. Některé děti se do knih se zaujetím začetly, jiné si povídaly s paní knihovnicí.  Protože byly děti  šikovné, dostaly od paní knihovnice na rozloučenou sladkou odměnu. 

Děkujeme  paní Matouškové a budeme se těšit na příští návštěvu. 

Aurtor: Mgr. Andrea Nováková

Partneři