Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Naše třída - naše louka

03.11.2023 Petra Jamná

Žáci 1. ročníku se zúčastnili programu na téma Kamarádi, vedeného Bc. Ditou Tolarovou.


O tom, jak spolu vzájemně vycházet, jak se chovat k ostatním a cítit se dobře, se učili naši nejmladší školáci. Prostřednictvím příběhu prožili modelové situace, které je přiměly k přemýšlení o vztazích v naší třídě. Je  velmi důležité stále pracovat na příjemném klimatu v jakémkoliv prostředí.

Partneři