Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Etiketa slušného chování

15.05.2024 Petra Jamná

V měsíci březnu proběhl v naší mateřské škole výukový program na téma Etiketa slušného chování.


Společně jsme si vyzkoušeli různé situace, jak se máme chovat ke svým kamarádům. Procvičili jsme si známá, ale málo používaná slova děkuji a prosím. Naučili jsme se novou písničku. Celým programem nás provázeli známí maňásci z Kouzelné školky František a Fanynka. Velké poděkování patří naší paní vychovatelce Ditě Tolarové za připravený program.

Zapsala: Bačíková M.

Partneři