Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace
15.10.2021 Petra Jamná

Den s myslivci

Tradiční spolupráce základní školy včetně mateřské školy a Mysliveckého sdružení Vrchy Radějov pokračovala díky Covid19 po dlouhé odmlce letos počátkem října.

15.10.2021 Petra Jamná

Dopravní výchova na DDM ve Veselí nad Moraou

Ve středu 6. října 2021 se žáci 3., 4. a 5. třídy zúčastnili teoretické i praktické výuky dopravní výchovy na DDM ve Veselí nad Moravou.

15.10.2021 Petra Jamná

Projektový den v ZOO HODONÍN

V pátek 1. října 2021 vyjeli žáci základní školy v rámci projektu Kvalitní vzdělávání na Projektový den mimo školu do Zoologické zahrady v Hodoníně.

12.10.2021 Petra Jamná

Výstava ovoce, zeleniny a květin

V polovině září uspořádal Český svaz zahrádkářů ZO Radějov v prostorách školy Výstavu ovoce, zeleniny a květin.

09.09.2021 Petra Jamná

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13. 9. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
• Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.
• Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků

01.09.2021 Petra Jamná

Schůzka rodičů

V pondělí 6. září 2021 v 16 hodin ve školní jídelně proběhne schůzka rodičů dětí mateřské školy a žáků základní školy.

31.08.2021 Petra Jamná

Prohlášení zákonného zástupce dítěte o pobytu v zahraničí

Žádáme  zákonné zástupce dětí/žáků, aby v souladu s bodem I/20 ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (omezení překročení státní hranice České republiky) čj.  MZDR 20599/2020-99/MIN/KAN ze dne 16. července 2021, informovali školu, že jejich dítě/žák absolvovalo cestu přesahující 12 hodin (24 hodin, jde-li o sousední země), do země s nízkým* / středním* / vysokým* / velmi vysokým* / extrémním rizikem* výskytu onemocnění COVID-19.

 

23.08.2021 Petra Jamná

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Základní škola  a Mateřská škola Radějov oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 se uskuteční ve středu 1. září 2021 v 8:30 hodin v Základní škole  a Mateřské škole Radějov.

Žáci 2., 3., 4. a 5. ročníku přijdou do školy v 8 hodin před slavnostním zahájením, aby se zúčastnily  antigenního testování. Pro žáky 1. ročníku platí příchod na 8:30 hodin.

Děti do mateřské školy nastoupí  1. září 2021 v době od 6:10 do 8:00 hodin.
Kliknutím na nadpis naleznete podrobnější informace k testování žáků a  pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest.

12.07.2021 Petra Jamná

Pasování prvňáčků na čtenáře.

V závěru školního roku 2021/2022 složli žáci prvního ročníku úspěšnou zkoušku ze čtení, a byli tak slavnostně pasováni na čtenáře.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Události

 • 01
  06/2023
  Oslava Dne dětí

 • 08
  05/2023
  Den osvobození

 • 01
  05/2023
  Svátek práce

 • 03
  05/2023
  Zápis k předškolnímu vzdělávání

 • 12
  04/2023
  Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání - náhradní termín

Partneři