Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Blížící se události

 • 06
  10/2021
  Dopravní výchova

 • 18
  10/2021
  Preventivní program

 • 08
  10/2021
  Den s myslivci

Všechny události

Aktuality škola

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13. 9. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
• Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.
• Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků

Schůzka rodičů

V pondělí 6. září 2021 v 16 hodin ve školní jídelně proběhne schůzka rodičů dětí mateřské školy a žáků základní školy.

Prohlášení zákonného zástupce dítěte o pobytu v zahraničí

Žádáme  zákonné zástupce dětí/žáků, aby v souladu s bodem I/20 ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (omezení překročení státní hranice České republiky) čj.  MZDR 20599/2020-99/MIN/KAN ze dne 16. července 2021, informovali školu, že jejich dítě/žák absolvovalo cestu přesahující 12 hodin (24 hodin, jde-li o sousední země), do země s nízkým* / středním* / vysokým* / velmi vysokým* / extrémním rizikem* výskytu onemocnění COVID-19.

 

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Základní škola  a Mateřská škola Radějov oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 se uskuteční ve středu 1. září 2021 v 8:30 hodin v Základní škole  a Mateřské škole Radějov.

Žáci 2., 3., 4. a 5. ročníku přijdou do školy v 8 hodin před slavnostním zahájením, aby se zúčastnily  antigenního testování. Pro žáky 1. ročníku platí příchod na 8:30 hodin.

Děti do mateřské školy nastoupí  1. září 2021 v době od 6:10 do 8:00 hodin.
Kliknutím na nadpis naleznete podrobnější informace k testování žáků a  pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest.

Aktuality školka

Schůzka rodičů

V pondělí 6. září 2021 v 16 hodin ve školní jídelně proběhne schůzka rodičů dětí mateřské školy a žáků základní školy.

Začátek školního roku 2021/2022 v MŠ

Nástup dětí do mateřské školy od 1. září 2021 bude probíhat v době od 6:10 do 8:00 hodin.

Rozloučení s předškoláky

V pátek 18. 6. jsme se ve školce loučili s našimi předškoláky. Uspořádali jsme slavnostní Rozloučení na téma „Léto“.

Projektový den mimo školu

Ve čtvrtek 17. 6. jsme se zúčastnili Projektového dne mimo školu - Poly tvoří s materiály.  Přijeli jsme s dětmi do zámeckého parku ve Veselí nad Moravou, kde pro nás pracovníci vzdělávacího střediska Bílé Karpaty připravili zajímavý program s mnoha činnostmi.

Aktuality družina

Projektový den

Poslední červnový měsíc ve školním roce 2020/2021 se ve školní družině nesl v duchu Projektových dnů. Jeden z nich byl nazván Kamarádství a hudba.

Fotosoutěž Moje vesnice

Vyhlášení výsledků fotosoutěže, která se konala na přelomu měsíců února a března:

1. místo Diana Nováková - Radějov jako na dlani a René Novák - Rozhledna

2. místo Anna Čellárová - Výhlídka ze žlebu

3. místo Natálie Matyášová - Zimní pohled na Radějov

Gratulujeme!

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Úvod

O škole

Jsme málotřídní základní škola s mateřskou školou, která se nachází v obci Radějov. Vzhledem k tomu, že obec leží v lokalitě CHKO Bílé Karpaty, okolí tak zdobí krásná příroda, bohatá na vzácné a chráněné rostliny i živočichy. Podél školy protéká potok Radějovka. Žáci poznávají přírodu přirozeným způsobem, neboť jsou jí neustále obklopováni.

Mgr. Petra Jamná

Zástupce statutárního orgánu

Partneři