Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Zápis do 1. ročníku ZŠ

29.03.2021 Petra Jamná

V souvislosti s mimořádnými opatřeními se Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022  uskuteční dne  7. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.


Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 proběhne 7. dubna 2021 distančně prostřednictvím aplikace Teams.  Paní učitelky základní školy se spojí s dětmi a rodiči ve stanovený čas dle harmonogranu a provedou motivační část zápisu.

Zákonní zástupci přijatých dětí k základnímu vzdělávání budou pozváni na informativní schůzku pro budoucí prvňáčky v průběhu měsíce května.

Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme pro přijaté děti společné setkání dodatečně.

 

Partneři