Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

23.08.2021 Petra Jamná

Základní škola  a Mateřská škola Radějov oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 se uskuteční ve středu 1. září 2021 v 8:30 hodin v Základní škole  a Mateřské škole Radějov.

Žáci 2., 3., 4. a 5. ročníku přijdou do školy v 8 hodin před slavnostním zahájením, aby se zúčastnily  antigenního testování. Pro žáky 1. ročníku platí příchod na 8:30 hodin.

Děti do mateřské školy nastoupí  1. září 2021 v době od 6:10 do 8:00 hodin.
Kliknutím na nadpis naleznete podrobnější informace k testování žáků a  pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest.


INFORMACE PRO ŠKOLY K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

Preventivní screeningové testování:

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první a druhý den školního vyučování. První testování proběhne dne 1. září pro žáky 2., 3., 4. a 5. ročníku, dne 2. září budou testováni žáci 1. ročníku, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září (s výjimkou pravidel plynoucích v případě pozitivního testu, které jsou účinné do konce doby platnosti pravidel pro pozitivní testy, více v mimořádném opatření k preventivnímu testování).

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky). Více o pravidlech a podmínkách preventivního testování je k dispozici v manuálu  na záložce základní školy.

 

Partneři