Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Provoz základní školy od 4. 1. do 10. 1. 2021

29.12.2020 Petra Jamná

K prezenční výuce nastoupí žáci 1.-4. ročníku 4. ledna 2021 v homogenních skupinách (I. třída - 1. a 3. ročník, II. třída - 2. a 4. ročník). Žáci 5. ročníku budou vzděláváni distančně od 4. ledna do 10. ledna 2021, rovněž mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd.


Vláda České republiky se na svém zasedání dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání.
Nadále je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání.Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Provoz školní družiny bude ve dvou homogenních skupinách pro I. třídu (1. a 3. ročník) a II. třídu (2. a 4. ročník).
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
Vyučování bude od 4. 1. do 10. 1. 2021 dle rozvrhu hodin ze dne 18. 11. 2020.

Partneři