Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Prohlášení zákonného zástupce dítěte o pobytu v zahraničí

31.08.2021 Petra Jamná

Žádáme  zákonné zástupce dětí/žáků, aby v souladu s bodem I/20 ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (omezení překročení státní hranice České republiky) čj.  MZDR 20599/2020-99/MIN/KAN ze dne 16. července 2021, informovali školu, že jejich dítě/žák absolvovalo cestu přesahující 12 hodin (24 hodin, jde-li o sousední země), do země s nízkým* / středním* / vysokým* / velmi vysokým* / extrémním rizikem* výskytu onemocnění COVID-19.

 


Školu informujte prostřednictvím formuláře  Prohlášení zákonného zástupce o pobytu dítěte v zahraničí, který naleznete na záložce Základní škola.

Partneři