Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Plavecká výuka ve Bzenci

16.06.2023 Petra Jamná

Ani letos nás neminulo plavání, kterého se celá naše škola, včetně předškoláků z mateřské školy, účastnila.


Poprvé jsme na plavání vyrazili 31. 3., kde se nejprve žáci rozdělili do skupin dle své úrovně plavání. Poslední plavání proběhlo
9. června., kdy probíhaly závody, které si děti moc užily.
Děkujeme všem zaměstnancům plavecké školy ve Bzenci, kteří naše žáky vyučovaly.

Autor Denisa Patinková

Partneři