Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Informace k Zápisu do mateřské školy

26.04.2021 Petra Jamná

Zápis do mateřské školy proběhne 5. května 2021 bez přítomnosti dětí. Podrobné infornace naleznate po kliknutí na nadpis.


Důležité informace k zápisu do mateřské školy

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. srpna 2021 pěti let. Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu a podle stanovených kritérií pro přijetí do MŠ 2021, která jsou zveřejněna na webových stránkách školy na záložce Mateřská škola.

K zápisu jsou potřebné následující dokumenty:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Kopie rodného listu dítěte, která se následně stává součástí spisu.
Potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví (nestačí kopie očkovacího průkazu dítěte!).

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

Tiskopis Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout na webových stránkách školy www.zsradejov.cz na záložce Mateřská škola nebo vyzvednout ve dnech  26. 4.-5. 5. 2021 v budově školy (na stole za dveřmi školy po zazvonění na kancelář ZŠ).     

 

Žádost a potřebné dokumenty mohou zákonní zástupci doručit do 16. května 2021    následujícími způsoby:

elektronicky s elektronickým podpisem na e-mail: zs.radejov@centrum.cz 
datovou schránkou: 8dbmp69
poštou na adresu školy
v zalepené obálce přímo do poštovní schránky školy Radějov 1, 696 67

Škola všem přihlášeným dětem zašle registrační číslo na emailovou adresu zákonných zástupců. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

Bližší informace je možno získat na telefonu 725 035 723.

Partneři