Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

05.05.2021 Petra Jamná

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 bylo vydáno ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Zlínského kraje novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních,s účinností od 10. 5. 2021. Podrobné informace naleznete po kliknutí na nadpis.


Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.

Sportovní činnosti v rámci provozu škol a školských zařízení se mohou konat ve vnějších prostorech (venku), umožňují-li jiná mimořádná opatření osobní přítomnost na vzdělávání. V případě sportovních činností v mateřských školách se nadále nic nemění
a jsou povoleny uvnitř i venku.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu s účinnosti od 10. května 2021 na území celé České republiky, které se mění oproti současnému stavu tak, že:

o je povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,
▪ to znamená, že na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry,

▪ při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu
v mateřské škole), ale doporučujeme při pohybu mimo areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob,

▪ povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov (včetně škol se současnými výjimkami) se nemění.

Partneři