Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Dopoledne s hasiči

10.06.2024 Petra Jamná

Jako už každoročně jsme Den dětí oslavili společně s hasiči.


Hned po svačince jsme vyrazili k čističce, kde už na nás dobrovolní hasiči čekali. Měli připraveno několik stanovišť, které jsme si postupně prošli. Nejvíce děti zaujalo střílení ze vzduchovky. Členové hasičů dětem ukázali veškerou zásahovou techniku,  vyzkoušely si hasičské oblečení, zjistily, co vše se v autě ukrývá potřebné k hašení požáru, k dopravní nehodě. Pro všechny zúčastněné čekala sladká odměna. Největší atrakcí pro všechny děti byl odvoz do MŠ hasičským vozidlem s majáky.

Zapsala: Bačíková M.

Partneři