Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Den s myslivci

27.06.2023 Petra Jamná

Ve čtvrtek 22. června si pro žáky MŠ a ZŠ Radějov připravilo Myslivecké sdružení Vrchy Radějov bohatý dopolední program.


Program byl zahájen již ve škole, kdy se žáci rozdělili do sedmi týmů, vymysleli si svůj název a bojový pokřik. Následně  jsme se přesunuli na cyklostezku, kde už na nás  čekali páni myslivci. Dopoledne proběhlo nejen v duchu přírodovědných soutěží, ale také pohybových nebo zručných aktivit.  Děti určovaly stromy podle větviček, střílely ze vzduchovky, hrály šipky, házely kroužky,  poznávaly paroží. Potom jsme se přesunuli na farskou zahradu, kde jsme si všichni opekli špekáčky a dostali sladkou odměnu.

Děkujeme Mysliveckému sdružení Vrchy Radějov za spolupráci a podporu školy.

Autor: Mgr. Andrea Nováková

Partneři