Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Den s myslivci

15.10.2021 Petra Jamná

Tradiční spolupráce základní školy včetně mateřské školy a Mysliveckého sdružení Vrchy Radějov pokračovala díky Covid19 po dlouhé odmlce letos počátkem října.


Program byl zahájen již ve škole, kdy se žáci rozdělili do šesti týmů, vymysleli si svůj název a bojový pokřik. Následně absolvovali školáci pěší přesun na chatu Lesanku, na které už čekali páni myslivci. Dopoledne proběhlo nejen v duchu přírodovědných soutěží a kvízů, ale také pohybových nebo zručných aktivit. Vítěznému týmu v čele Martina Smaženky  s názvem Krtečkova armáda gratulujeme. Před rozloučením si všichni opekli špekáčky a vydali zpět do školy. Děkujeme Mysliveckému sdružení Vrchy Radějov za spolupráci a podporu školy.

Partneři